Prozori i vrata po tvojoj mjeri
WINDOR® Referenca Showroom

Kvake za ulazna vrata


WINDOR® Kvake

Kvake za ulazna vrata

WDL okovi za objekte nude vam atrak­tivan dizajn i univer­zalne mogućnosti primjene u svim tipovima obje­kata. Izrađeni su od nehrđajućeg čelika visoke kvali­tete, dugo­trajni su i otporni na koro­ziju i abra­ziju.

Imaju odob­renje prema EN 1906 klasa 4, ali i prema EN 179 također i za pro­tupožarna, protudimna i eva­ku­acijska vrata.


Pro­gram okova obuhvaća sedam različitih serija kvaka.

Kvaka za ulazna vrata Windor Belcanto Panik
Belcanto Panik
Kvaka za ulazna vrata Windor Belcanto
Belcanto
Kvaka za ulazna vrata Windor Dirigent
Dirigent
Kvaka za ulazna vrata Windor Legato
Legato
Kvaka za ulazna vrata Windor Office
Office
Kvaka za ulazna vrata Windor Belcanto Panik
Rondo
Kvaka za ulazna vrata Windor Belcanto Panik
Tremolo

Okovi za objekte WDL nude vam sljedeće:

  • Ležaj kvake koji ne zah­tijeva održavanje (WDL) s inte­gr­i­r­anim sprem­nikom maziva
  • Brza ugradnja zahvaljujući uglavljivanju kvake za vrata i flek­si­bilnog držanja ležaja pomoću dijelova koji se mogu kombini­rati
  • Kon­tinui­rani vijčani spoj s ele­mentima za učvršćivanje koji sprječavaju popuštanje
  • Dostupno u sedam različitih serija kvaka (modularni princip, s mogućnošću da se jedan dio utakne u drugi)
  • Prik­ladni za vrata od drveta, čelika i vrata od cje­vastih pro­fila; primjenjivi i na pro­tupožarnim, protudimnim i eva­ku­acijskim vratima

Galerija s našim radovima

Besplatno savjetujemo

Brzo odgovaramo na upit i izrađujemo ponudu