Novo Otvorili smo prodajni salon u Zagrebu. Pogledaj lokacije.
Prozori i vrata po tvojoj mjeri

Development and commercialization of innovative energy efficient windows and doors (INO-WIN)


 • Hrvatski Hrvatski

  Prekogranična suradnja u sklopu Programa Interreg V-A Mađarska – Hrvatska 2014-2020.

  Vodeći partner: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO

  Partner (HR): Windor d.o.o.

  Partner (HU): Eclipse BT 2001

  Ukupna vrijednost projekta: 311.220,00 EUR

  Windor d.o.o: 156.100,00 EUR

  Eclipse 2001 BT: 155.120,00 EUR

  Iznos EU potpore: 233.415,00 EUR

  INO WIN PROJEKT DOPRINIJET ĆE:

  • • Razvoju tvrtki Windor i Eclipse 2001 BT kroz prijenos inovativnih ideja, znanja i kontinuirano ulaganje u istraživanje i razvoj
  • • Promjenama u organizaciji poslovanja i implementaciji tri nova procesa u segmentu izrade alata za drvene, PVC i aluminijske profile
  • • Ulaganju u proizvodne kapacitete i razvoj inovativnog proizvoda
  • • Automatizaciji procesa proizvodnje prozora i vrata
  • • Lakši pristup inozemnim tržištima
  • • Zapošljavanju novih radnika i poticanju razvoja lokalne sredine
  • • Podizanju svijesti zaposlenika o održivom razvoju, jednakim prilikama i ravnopravnosti spolova
  • • Energetskoj učinkovitosti stambenih i nestambenih prostora što će imati pozitivan učinak na smanjenje troškova energije i zaštitu okoliša
  Image

  Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme

  Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost tvrtke Windor d.o.o. i ni u kojem slučaju ne može se smatrati da odražava stajalište Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.

  Image
 • English English

  Interreg V-A Hungary – Croatia Co-operation Programme 2014-2020.

  Lead Beneficiary: Croatian Agency for SMEs, Innovation and Investments HAMAG-BICRO

  Beneficiary (CRO): Windor d.o.o.

  Beneficiary (HU): Eclipse BT 2001

  Project budget: 311.220,00 EUR

  Windor d.o.o: 156.100,00 EUR

  Eclipse 2001 BT: 155.120,00 EUR

  Amount of EU support: 233.415,00 EUR

  Project duration: 14 months
  Start date of the project: 1.9.2021.
  End date of the project: 31.10.2022.

  MAIN RESULTS OF INO WIN PROJECT:

  • • Development of Windor and Eclipse 2001 BT companies through the transfer of innovative ideas, knowledge and continuous investment in research and development
  • • Changes in business organization and implementation of three new processes in the segment of tool making for wooden, PVC and aluminum profiles
  • • Investing in production capacity and developing innovative products
  • • Automation of the window and door production process
  • • Easier access to foreign markets
  • • Recruiting new workers and encouraging the development of the local environment
  • • Raising employees awareness of sustainable development, equal opportunities and gender equality
  • • Energy efficiency of residential and non-residential spaces, which will have a positive effect on reducing energy costs and protecting the environment
  Image

  Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme

  This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the webpage is the sole responsibility of Štrigova Tourism Board and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority.

  Image
 • Magyar Magyar

  Interreg V-A Magyarország – Horvátország együttműködési program 2014-2020.

  Vezető kedvezményezett: Croatian Agency for SMEs, Innovation and Investments HAMAG-BICRO

  Kedvezményezett (HR): Windor d.o.o.

  Kedvezményezett (HU): Eclipse BT 2001

  A projekt költségvetése: 311.220,00 EUR

  Windor d.o.o: 156.100,00 EUR

  Eclipse 2001 BT: 155.120,00 EUR

  Az uniós támogatás összege: 233.415,00 EUR

  A projekt időtartama: 14 hónap
  A projekt kezdete: 2021.09.01.
  A projekt befejezésének dátuma: 2022.10.31.

  AZ INO WIN PROJEKT FŐBB EREDMÉNYEI:

  • • Windor és Eclipse 2001 BT cégek fejlesztése innovatív ötletekkel, tudás átadással és folyamatos kutatás-fejlesztési befektetésekkel
  • • Változások az üzletszervezésben és három új folyamat bevezetése a fa-,PVC- és alumíniumprofilok szerszámgyártási szegmensében
  • • Termelési kapacitás beruházás és innovatív termékek fejlesztése
  • • Az ablak- és ajtógyártási folyamat automatizálása
  • • Külföldi piacokhoz való könnyebb hozzáférés
  • • Új munkaerő toborzása és a helyi környezet fejlesztésének ösztönzése
  • • A munkavállalók tudatosságának növelése a fenntartható fejlődés, az esélyegyenlőség és a nemek közötti egyenlőség kérdésében
  • • Lakó- és nem lakóterek energiahatékonysága, amely pozitív hatással lesz az energiaköltségek csökkentésére és a környezet védelmére
  Image

  Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme

  Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült. A weboldal tartalmáért kizárólag Windor d.o.o. felelős, semmilyen körülmények között nem tekinthető úgy, hogy az tükrözi az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság álláspontját.

  Image